fbpx

Polityka prywatności

Ogólne informacje:

Administratorem danych osobowych serwisu „codlazdrowia.pl” czyli osobą odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych jest:
właściciel strony:
Anna Feder
ul. Mostowa 9/11 m.17
96-300 Żyrardów
a współadministratorem (współwłaścicielem strony):
Małgorzata Ostrowska
ul. Brzechwy 34
96-300 Żyrardów.
Kontakt: pytania@codlazdrowia.pl

Użytkownik może korzystać ze wszystkich treści opublikowanych na stronie pod warunkiem, że nie naruszy praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela strony.

Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych oraz osób fizycznych.

Dane osobowe gromadzone są i przetwarzane w następujących celach:
1. wysyłki newslettera
2. dodawania komentarzy na blogu
3. bezpośredniego kontaktu mailowego z serwisem „codlazdrowia.pl”
4. złożenia i obsługi zamówienia w sklepie internetowym

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna.

Dane są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich aktualizacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia danych. W tym celu prosimy o kontakt mailowy: pytania@codlazdrowia.pl. Administrator danych odpowie, na Twoją wiadomość najszybciej jak będzie to możliwe jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca. Jeśli nie będzie to możliwe, poinformuje o powodzie przedłużenia terminu na udzielenie odpowiedzi (maksymalnie o kolejne dwa miesiące).

Newsletter

Aby zapisać się na newsletter, poza zapisem na stronie, należy jeszcze aktywować link, który wysyłany jest na podany przez Ciebie przy rejestracji adres poczty mailowej. Adresy mailowe osób, które nie potwierdzą w ciągu dwóch tygodni chęci zapisu poprzez kliknięcie w przychodzący na ich skrzynkę mailową link, są usuwane w sposób trwały.

Przekazanie danych innym podmiotom

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych lub świadczeniu na rzecz użytkownika usług lub realizacji zamówień.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosujemy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie.

Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Administratora jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę  do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który po wejściu w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zostanie zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje na temat skarg składania skarg dostępne są pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Polityka cookies


Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe. Nie zbierają one żadnych danych osobowych. Zbierane dane jak np. rodzaj przeglądarki użytkownika, czas spędzony na stronie itd. są wykorzystywane przy analizie statystyk.

Masz prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wykorzystywane przez nas pliki Cookies:

  • własne w celu prawidłowego działania strony
  • Google Analytics
  • erwisów społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, You Tube, Google+.
  • systemu komentarzy wpDisqus.

Niniejsza Polityka Prywatności jest aktualizowana stosownie do potrzeb oraz obowiązujących przepisów prawa. Aktualny tekst polityki prywatności jest dostępny na stronie codlazdrowia.pl.