fbpx
Leki,  Serce

Czas dla serca – Leki stosowane w leczeniu nadciśnienia.

Na początek przedstawię kilka danych statystycznych, potwierdzających jak ważna w przypadku nadciśnienia tętniczego jest modyfikacja stylu życia (więcej przeczytasz tutaj):

 • Redukcja masy ciała o 5 kg powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego o 4,4/3,6 mm Hg.
 • Ograniczenie spożycia soli o 4,4 g/d powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego o 5,4/2,8 mm Hg
 • Regularna aktywność fizyczna obniża ciśnienie tętnicze o 2/11 mm Hg.

Dane statystyczne mówią więc same za siebie. Zmiana stylu życia naprawdę przynosi efekty. Nie u wszystkich jednak to wystarczy. Gdy choroba jest już w zaawansowanym stadium konieczne jest leczenie farmakologiczne i ścisłe przestrzeganie zaleceń lekarza odnośnie terapii. Dlatego przedstawię Wam dzisiaj najważniejsze grupy leków stosowane w leczeniu nadciśnienia i podstawowe informacje, które warto zapamiętać odnośnie każdej z tych grup. Podam też przykłady tych najczęściej spotykanych leków należących do poszczególnych grup.

Diuretyki tiazydowe/tiazydopodobne

Wśród diuretyków tiazydowych wyróżniamy hydrochlorotiazyd, który występuje w lekach jednoskładnikowych np. Hydrochlorothiazidum Polpharma lub Hydrochlorothiazide Orion lub w lekach wieloskładnikowych takich jak np.: Tialorid, Ampril HD, Ampril HL, Ramicor Comb, Ramizek HCT, Tritace Comb, Vanatex HCT, Tensart HCT, Co-Valsacor, Co-Bespres, Co-Diovan, Axudan HCT, Enap H, Enap HL, Hyzaar, Lorista H, Lorista HL, Lorista HD, Losacor HCT, Losartan HCT, Lozap HCT, Xartan HCT, Tolucombi, Tezeo HCT, Telmizek HCT, Pritor Plus, Polsart Plus, Micardis Plus, Actelsar HCT, Lisiprol HCT, Exforge HCT, Nebilet HCT, Candepres HCT, Carzap HCT, Karbicombi, Zofenil Plus.

Z kolei wśród diuretyków tiazydopodobnych wyróżniamy m.in.: chlortalidon, który występuje w takim leku jak Hygroton i indapamid, który występuje w takich lekach jak np.: Diuresin SR, Indapen, Indapen SR, Indapres, Indix SR, Ipres long, Rawel SR, Tertensif SR.

O czym należy pamiętać stosując te leki?

 • Zmieniają one stężenie wielu elektrolitów we krwi, dlatego osoby zażywające je przewlekle powinny systematycznie robić kontrolne badania ich poziomu. Głównie powodują obniżenie poziomu sodu i potasu.
 • Powodują zmniejszenie poziomu magnezu, ale za to diuretyki tiazydowe powodują zwiększenie poziomu wapnia w surowicy.
 • Powodują zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi, co jest szczególnie istotne w przypadku chorych na dnę moczanową.
 • Mogą powodować zaburzenia gospodarki węglowodanowej zwiększając poziom glukozy, co jest szczególnie istotne w przypadku chorych na cukrzycę.
 • Mogą również powodować zaburzenia metabolizmu tłuszczów poprzez zwiększenie poziomu lipoprotein.
 • Stosując je razem z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. Ibuprom) może dojść do osłabienia ich działania.
 • Stosując je z innymi lekami powodującymi hipokaliemię takimi jak kortykosteroidy stosowane ogólnie albo leki przeczyszczające możemy doprowadzić do znacznego obniżenia stężenia potasu we krwi.

Leki blokujące receptory Beta-adrenergiczne

Wśród tych leków wyróżniamy: propranolol, który występuje w takich lekach jak: Propranolol Accord i Propranolol WZF, sotalol, który występuje w następujących preparatach: Biosotal, SotaHEXAL, Sotalol Aurovitas, acebutolol, który występuje w leku Sectral, atenolol, występujący w leku Atenolol Sanofi, betaxolol, który występuje w następujących preparatach: Betaxolol PMCS, Betaxomyl, Lokren, bisoprolol występujący m.in. w następujących lekach: Bibloc, Bicardef, Bilokord, Bisocard, BisoHEXAL, Bisoprolol Actavis, Bisoprolol Aurobindo, Bisoprolol Genoptim, Bisoprolol Vitabalans, Bisoprolol VP, Bisopromerck, Bisoratio, Concor, Concor Cor, Corectin, Coronal, Sobycor, metoprolol, który występuje w następujących preparatach: Betaloc, Metocard, Metoprolol VP, nebiwolol wystepujący m.in. w takich lekach jak: Daneb, Ebivol, Ivineb, Nebicard, Nebilenin, Nebilet, Nebinad, Nebivolek, Nedal, karwedilol, który występuje mi.in. w następujących lekach: Atram, Avedol, Carvedilol Genoptim, Carvedilol Orion, Carvedilol-ratiopharm, Carvetrend, Dilatrend, Hypoten. Vivacor.

O czym należy pamiętać stosując te leki?

Przede wszystkim o tym, że jest to dość różnorodna grupa. Leki wchodzące w jej skład znacznie różnią się właściwościami. Dlatego w przypadku jednych wymienione przeze mnie działania niepożądane będą silniej zaznaczone, a w przypadku innych – słabiej. Jeśli jednak zauważycie u siebie, któreś z objawów, a zażywacie te leki, skontaktujcie się ze swoim lekarzem.

O czym więc powinniśmy pamiętać?

 • Nie wolno ich samodzielnie odstawiać. W razie zbyt niskich lub zbyt wysokich wartości mierzonego ciśnienia należy skonsultować się z lekarzem. Gdy podejmie on decyzję o odstawieniu leku, należy robić to powoli, systematycznie zmniejszając dawkę.
 • Mogą w pewnych sytuacjach nadmiernie zwolnić czynność serca. Zaniepokoić nas powinny takie objawy jak zawroty głowy czy osłabienie.
 • U chorych na cukrzycę mogą maskować objawy hipoglikemii.
 • Mogą wywierać niekorzystny wpływ na gospodarkę lipidową.
 • Mogą powodować zmęczenie, senność, koszmary, zaburzenia potencji.
 • U osób chorych na astmę albo POCHP mogą nasilać skurcz oskrzeli.
 • Mogą zmniejszać zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego.

Antagoniści wapnia

Jaki jest ich podział i jak działają?

Wśród leków blokujących kanały wapniowe wyróżniamy:

 • pochodne dihydropirydyny. Ich działanie obniżające ciśnienie krwi wynika głównie z rozszerzenia tętnic. Jednak nieznacznie mogą one wpływać również na pracę serca powodując delikatne przyspieszenie częstości jego skurczów. Do grupy tej zaliczamy m.in.: nitrendypinę, która występuje w leku o nazwie Nitrendypina Egis, amlodypinę, która występuje w takich lekach jak m.in.: Adipine, Agen, Aldan, Amlonor, Amlopin, Amlozek, Apo-Amlo, Cardilopin, Normodipine, Norvasc, Tenox, Vilpin, felodypinę, która występuje w leku o nazwie Plendil, lerkanidypinę, która występuje w takich lekach jak: Karnidin, Lecalpin, Lercan, Primacor i lacydypinę, która występuje w lekach o nazwach: Lacipil, Lacydyna, Lapixen.
 • pochodne niedihydropirydynowe. Działają one zarówno na tętnice powodując ich rozkurcz jak też wpływają na serce powodując zwolnienie częstości jego skurczów. Zaliczamy tutaj diltiazem, który występuje w następujących lekach: Dilzem, Dilzem retard i Oxycardil oraz werapamil, który występuje w lekach o nazwach: Isoptin, Isoptin SR, Isoptin SR-E 240 i Staveran.

O czym należy pamiętać stosując te leki?

 • Pochodne niedihydropirydonowe mogą w pewnych sytuacjach spowodować nadmierne zwolnienie częstości skurczów serca, co może się objawiać osłabieniem lub zasłabnięciem.
 • Pochodne dihydropirydyny mogą z kolei nieznacznie przyspieszyć akcję serca, co może się objawiać np. kołataniem serca.
 • Obie grupy mogą wywołać bóle głowy
 • Obie grupy mogą powodować występowanie obrzęków oraz zaczerwienienia skóry. Obrzęki częściej występują podczas stosowania amlodypiny niż lerkanidypiny czy lacydypiny.
 • Dużą zaletą tej grupy leków jest fakt, że nie wywołuje zaburzeń gospodarki lipidowej ani węglowodanowej.

Inhibitory Konwertazy Angiotensyny (ACE-I)

Wśród inhibitorów konwertazy angiotensyny wyróżniamy: benazepryl występujący w leku Lotensin, chinapryl występujący w lekach: Accupro czy Acurenal, cilazapryl, który występuje w następujących lekach: Cazaprol, Cilan, Inhibace, Symibace, enalapryl występujący m.in. w lekach: Benalapril czy Enarenal, kaptopryl występujący w lekach Captopril Jelfa oraz Captopril Polfarmex, lizynopryl występujący w lekach: LisiHEXAL, Lisinopril Genoptim, Lisinoratio, Lisiprol, Prinivil czy Ranopril, peryndopryl, który występuje m.in. w następujących lekach: Prenessa czy Prestarium, ramipryl występujący w takich lekach jak np.: Ampril, Apo-Rami, Axtil, Dopril, Ivipril, Piramil, Polpril, Ramicor, Ramipril Accord, Ramipril Actavis, Ramipril Aurubindo, Ramipril Aurovitas, Ramipril Billev, Ramistad, Ramve, Tritace, Vivace i trandolapryl występujący w leku Gopten.

O czym należy pamiętać stosując te leki?

 • Najczęstszym powodem konieczności odstawienia tych leków jest uciążliwy kaszel, który może występować nawet u 10% osób je zażywających, częściej u kobiet.
 • Mogą powodować wzrost poziomu potasu w surowicy krwi. Zaleca się okresową kontrolę jego poziomu we krwi.
 • Podczas stosowania tych leków ważna jest również okresowa kontrola poziomu kreatyniny i mocznika we krwi, które świadczą o pogorszeniu się funkcji nerek.
 • Mogą powodować bóle głowy, zmęczenie zaburzenia smaku.
 • Podczas stosowania tych leków czasem może wystąpić wysypka.
 • Kaptopril – lek należący do ACE inhibitorów ze względu na szybkie działanie, które występuje już po 15 minutach od zażycia i trwa do 6 godzin, jest często stosowany podjęzykowo w przypadku nagłych wzrostów ciśnienia.

Leki blokujące receptor AT1 (sartany)

Sartany wykazują bardzo podobne działanie do ACE inhibitorów. Są przeważnie stosowane u tych pacjentów, którzy mają wskazania do stosowania ACE-inhibitorów, ale np. z powodu występowania kaszlu nie mogą ich przyjmować.

Do tej grupy leków zaliczamy m.in.: kandesartan, który występuje w takich lekach jak m.in.: Atacand, Candepres, Candesartan Genoptim, Carzap, Kandesar, Karbis, Ranacand, losartan, który występuje m.in. w takich lekach jak: Cozaar, Lorista, Losacor, Losartan Genoptim, Losartan KRKA, Losartic, Lozap, Presartan, Xartan, telmisartan występujący w takich lekach jak m.in.: Actelsar, Micardis, Polsart, Pritor, Telmabax, Telmix, Telmizek, Tezeo, Tolura oraz walsartan występujący m.in. w następujących lekach: Apo-Valsart, Axudan, Bespres, Diovan, Tensart, Valsacor, Valtap, Valzek, Vanatex.

O czym należy pamiętać stosując te leki?

 • Sartany w przeciwieństwie do ACE-inhibitorów nie wywołują kaszlu. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi podczas stosowania tych leków są: bóle i zawroty głowy, zmęczenie oraz zaburzenia równowagi.
 • Podczas ich stosowania może również dojść do wzrostu stężenia potasu we krwi. Dlatego ważne jest systematyczne przeprowadzanie badań jego poziomu.
 • Warto również kontrolować podczas ich stosowania poziom kreatyniny, żeby sprawdzać czy nie doszło do pogorszenia funkcji nerek.

Dzisiaj przedstawiłam 5 głównych grup leków hipotensyjnych według wytycznych PTNT. Najważniejsze informacje dotyczące pozostałych grup zaprezentuję w następnym wpisie. Jeszcze tylko jedna moja uwaga. Nie bójcie się leków na nadciśnienie. Mają one wiele wad, o których wspomniałam, ale po pierwsze nie u wszystkich one wystąpią, a po drugie to one chronią nasze serce i cały układ krwionośny przed niekorzystnymi zmianami wynikającymi z długo utrzymującego się zbyt wysokiego ciśnienia krwi. Ich rola jest więc nie do przecenienia. Lekarz natomiast potrafi dostosować terapię do naszych dolegliwości, chorób współistniejących czy nawet stylu życia. Dlatego mówcie mu o wszystkich Waszych wątpliwościach oraz objawach niepożądanych, bowiem zawsze jest jakaś alternatywa, a najgorszym rozwiązaniem jest przerwanie leczenia na własną rękę.

Bibliografia:

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o