fbpx

Szczególnie dzisiaj, w związku z rozwojem telemedycyny, możemy leczyć się w wielu różnych punktach. Na szczęcie w większości mamy możliwość konsultacji naszego problemu zdrowotnego z różnymi specjalistami oraz wybrania placówki zdrowotnej pod względem atrakcyjności terminu lub miejsca udzielania świadczenia.

Te możliwości powodują jednak, że nasza dokumentacja medyczna może być rozsiana po wielu różnych placówkach. Niestety, może nas spotkać sytuacja, gdy miejsce, w którym leczyliśmy się zostało zamknięte lub lekarz, który prowadził praktykę zdrowotną zmarł, i nie mamy dostępu do dokumentacji z procesu naszego leczenia.

Gdzie w takim przypadku powinniśmy się zwrócić, aby ją otrzymać? Rozwiązanie dla tego problemu możemy znaleźć w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art.30a).

Najłatwiejszą sytuacją, z punktu widzenia osoby poszukującej swojej dokumentacji medycznej jest ta, gdy inny podmiot przejmuje działalność leczniczą. Wówczas on również przejmuje dokumentację medyczną poprzedniego podmiotu i to do niego powinniśmy się zwrócić o jej udostępnienie.

Dokumentacja była prowadzona w postaci elektronicznej

W tym wypadku sprawa również jest dość prosta, bo dokumentacja jest przechowywana, a następnie również udostępniana przez Centrum e-Zdrowia. Jest to jednostka powołana przez ministra właściwego do spraw zdrowia do „ogarniania” systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Obecnie podstawą jest to, że dokumentacja medyczna powinna być w prowadzona formie elektronicznej. Choć zostawiono również możliwość prowadzenia jej w formie papierowej. Ustalono również, że dokument prowadzony już w jeden sposób nie może być prowadzony w drugi sposób.

W przyszłości, kiedy przejdziemy w całości na systemy elektroniczne, to właśnie do takiego Centrum e-Zdrowia (lub jego następcy) będziemy się zgłaszać w celu udostępnienia dokumentacji. Na ten jednak moment, nie powinniśmy się oszukiwać spora część podmiotów (zwłaszcza jeśli szukamy starszej dokumentacji) prowadziło dokumentację papierową, a wtedy……

Dokumentacja była prowadzona w postaci papierowej

W tym wypadku mamy kilka opcji:

  1. Nasz podmiot leczniczy nie był przedsiębiorcą lub jest instytutem badawczym – w tym przypadku dokumentacji szukamy u podmiotu tworzącego lub sprawującego nadzór nad naszym podmiotem leczniczym (tego typu informacje możemy znaleźć na stronie internetowej podmiotów, np. nad Instytutem Matki i Dziecka nadzór sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia i w przypadku likwidacji Instytutu jeśli nie zostanie powołany jego następca o dokumentację medyczną będziemy mogli spróbować zgłosić się do ministra właściwego do spraw zdrowia.). W tej grupie mogą się również pojawić podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych powołane przez fundacje lub stowarzyszenia, wówczas po likwidacji takiego podmiotu dokumentacją medyczną powinien dysponować podmiot tworzący, czyli właśnie taka fundacja lub stowarzyszenie.
  2. Nasz podmiot był przedsiębiorcą – w tej sytuacji zgodnie z prawem, przed zakończeniem działalności powinien podpisać umowę z jakimś innym podmiotem, który przejmie jego dokumentację i to do niego powinniśmy wystąpić o jej udostępnienie (chodzi tutaj o przedsiębiorcę w każdej formie, tj. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki prawa handlowego). Przykład spółki Medicover. Po znalezieniu w wyszukiwarce internetowej numeru NIP interesującego nas podmiotu, szukamy go w rejestrze Regon Głównego Urzędu Statystycznego, czyli tutaj. Wpisujemy NIP i w naszym przykładzie widać, że spółka Medicover znajduje się w rejestrze przedsiębiorców.
Medicover – przykład

W przypadku likwidacji podmiotów będących przedsiębiorcami powinien funkcjonować podmiot, który na podstawie umowy przejmie po nich dokumentację medyczną.

3. Korzystaliśmy z porad pracownika medycznego, który prowadził własną praktykę zawodową i zmarł – w takim wypadku dokumentację po nim przejmuje samorząd zawodowy, w którym był zrzeszony, a więc na przykład okręgowa izba lekarska, okręgowa izba pielęgniarek i położnych albo Krajowa Izba Fizjoterapeutów

Jak sprawdzić, czy dokumentacja po „naszym” zmarłym lekarzu znajduje się w okręgowej izbie lekarskiej? Przykładowo Wielkopolska Izba Lekarska publikuje na swojej stronie wykaz przejętej dokumentacji medycznej. Do zobaczenia tutaj.

Wykreślenie z rejestru lub niepodjęcie działalności

Osobno została w prawie uregulowana kwestia podmiotów, które zostały wykreślone z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub podmiotów, które pomimo wpisania do rejestru nie podjęły działalności w przepisowym terminie. W takich przypadkach podmiot prowadzący rejestr wzywa ww. podmioty do wskazania miejsca przechowywania dokumentacji w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie wskazuje miejsce przechowywania dokumentacji.

Jeśli zaś nie można według przedstawionych powyżej kryteriów ustalić podmiotu przejmującego dokumentację, za jej przechowywanie odpowiada ostatecznie wojewoda.

Czy będzie łatwo?

Po ustaleniu, gdzie poszukiwana przez nas dokumentacja się znajduje, dalsze jej udostępnienie następuje na normalnych zasadach, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W praktyce jednak samo „doszukanie się” gdzie ta dokumentacja się znajduje i czy była właściwie, to jest skrupulatnie prowadzona to już inna, trochę trudniejsza sprawa. Nawet jeśli w ustawie przewidziane są powyższe zasady to przykładowo zachodzą problemy z pozyskaniem dokumentacji przez okręgowe izby lekarskie i inne tego typu podmioty. Problem jest z tym np. kto ma po zmarłym lekarzu taką dokumentację przekazać i co zrobić jeśli nie będzie ona kompletna. Podobnie problem może się pojawić gdy podmiot, będący przedsiębiorcą owszem podpisze umowę o przekazanie dokumentacji, ale nie przekaże jej w całości, a my właśnie tych brakujących dokumentów potrzebujemy w celach dowodowych w toczącym się postępowaniu o odszkodowanie.

Mimo więc istniejących regulacji na temat przekazywania i przechowywania dokumentacji medycznej, uważamy, że warto jednak samemu trzymać rękę na pulsie i zawczasu, od razu dokumentację medyczną starać się uzyskiwać od podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych.

Udostępnianie dokumentacji medycznej
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x