fbpx

Kim jest osoba z niepełnosprawnością? Zazwyczaj słysząc, że mamy do czynienia z osobą z niepełnosprawnością od razu wyobrażamy sobie kogoś poruszającego się na wózku inwalidzkim lub osobę z białą laską. Tymczasem większości niepełnosprawności nie widać gołym okiem. Co więcej zgodnie z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych osoba z niepełnosprawnością to taka, która ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną co w sytuacji napotkania różnych barier może jej utrudniać pełny udział w życiu społecznym.

Jest to bardzo szeroka definicja, która zakłada, że osoba z niepełnosprawnością to po prostu osoba, która z powodu jakieś bariery nie może w pełni korzystać z życia społecznego. Przykładowo osoba, która ma problemy z nietrzymaniem moczu będzie w świetle Konwencji osobą z niepełnosprawnością, ponieważ może to stanowić dla niej powód do niebywania na targu, w kościele, nieuczestniczenia w koncercie, zabawie sylwestrowej, itd. Strach, czy poczucie wstydu może być dla niej powodem do ograniczania swojego życia i niebywania w miejscach gdzie dostęp do toalety jest utrudniony, czy wręcz niemożliwy.

Jeżeli w taki właśnie sposób spojrzymy na niepełnosprawność to okaże się, że jest to bardziej powszechne zjawisko niż nam się wydaje. W dzisiejszym wpisie przedstawimy strony internetowe, które naszym zdaniem powinien znać każdy, kto z niepełnosprawnością się styka.

Portal Niepelnosprawni.pl

Niepelnosprawni.pl – bardzo sprawny, na bieżąco aktualizowany portal skupiający się na problemach osób z niepełnosprawnościami, traktujący niepełnosprawność bardzo szeroko. Co ważne, znajdziesz tutaj porady nie tylko dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Na stronie znajdziesz wywiady, poradniki, informacje o przysługujących osobom niepełnosprawnym świadczeniach, a także dział dotyczący na przykład sportu osób z niepełnosprawnością. Polecamy artykuł, w którym klub sztuk walki oraz rodzice dziecka z autyzmem dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z nauką sztuk walki wśród osób z niepełnosprawnościami (zobacz tutaj).

Zaletą portalu jest fakt, że poza ogólnymi informacjami dotyczącymi niepełnosprawności dostarcza również informacji o możliwości uczestnictwa w różnych programach z podziałem na regiony. Jeśli jesteś z Krakowa to prawdopodobnie trochę mniej interesuje Cię co dzieje się na Mazowszu. Dzięki podziałowi szybko znajdziesz wydarzenia z Twojego regionu.

SOW (System Obsługi Wsparcia)

SOW – jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie wiesz jakie ulgi, czy dodatkowe świadczenia Ci przysługują koniecznie zobacz tę stronę. Jest ona bardzo intuicyjna. Została podzielona według posiadanych stopni niepełnosprawności, co ułatwia wyszukiwanie. Znajdziesz tutaj ulgi, które Ci przysługują oraz programy PFRON, z których możesz skorzystać posiadając orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Ogólne strony administracji publicznej

  1. Strona Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
  2. Strona Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO)
  3. Strona Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Te trzy strony zawierają sporo wiedzy na temat problemów, z którymi stykają się na co dzień osoby z niepełnosprawnościami. Strona PFRON oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w całości poświęcone są niepełnosprawności. Natomiast na stronie RPO trzeba wybrać zakładkę dotyczącą osób niepełnosprawnych (kliknij tutaj).

Portal organizacji społecznych

Portal NGO.pl – to portal o i dla organizacji społecznych. Zawiera dobrą wyszukiwarkę organizacji społecznych (kliknij tutaj). Jeśli szukamy organizacji zajmującej się tematyką zdrowia w Warszawie. Jesteśmy naprawdę szybko w stanie odszukać interesujące nas podmioty.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Warto wiedzieć, że od pewnego czasu zgodnie z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, osoby te lub ich przedstawiciele ustawowi, po wykazaniu interesu faktycznego (oznacza to tyle, że naprawdę mają w tym miejscu konieczność załatwienia jakieś sprawy), mają prawo wystąpić do podmiotu publicznego (urząd, biblioteka publiczna, szpital publiczny, sąd) z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Kim jest osoba ze szczególnymi potrzebami? Jest to osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami, lub jej przedstawiciel ustawowy

Oznacza to tyle, że jeżeli z powodu np. skrócenia kończyny, powikłań związanych z chorobami neurologicznymi (pisałyśmy tutaj o problemach z chodzeniem w związku z niektórymi chorobami), czy innej niepełnosprawności ruchowej lub intelektualnej, ale również braku możliwości porozumienia się z urzędnikiem z powodu niedosłuchu masz prawo wystąpić do tego podmiotu (może to również zrobić Twój przedstawiciel ustawowy) z wnioskiem o zapewnienie dostępności. Uwaga: osobą ze szczególnymi potrzebami może być również kobieta w ciąży, osoba otyła. Naprawdę traktujemy to pojęcie zgodnie z ustawą bardzo szeroko.

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność bez zbędnej zwłoki ale wiadomo, że nie zawsze jest to możliwe. Wtedy nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując inny dostęp.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, osobie, która o niego wnioskowała służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Może chcesz też zobaczyć: 8 stron internetowych, które powinien znać każdy pacjent

Podsumowanie

Niepełnosprawność to wciąż w naszym społeczeństwie trochę temat tabu. Rzadko się o nim mówi, a tymczasem osób zmagających się z różnymi problemami zdrowotnymi, które utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie jest bardzo dużo. Nawet jeśli na co dzień tego nie widzimy. Patrząc na statystyki, prawdopodobieństwo, że czytając ten tekst sam jesteś osobą z niepełnosprawnością lub jakaś bliska Ci osoba nią jest, jest bardzo duże. Dlatego jeśli tylko znasz takie osoby, wyślij im ten tekst. Być może nie wiedziały o pewnych możliwościach, które im przysługują. Warto być świadomym i znać swoje prawa, bo jeśli sami się o siebie nie zatroszczymy, to nikt tego za nas nie zrobi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x